Bettasmart på svenska

Ny reglering av programvaror för bettingsajter och casinon i Sverige

Det politiska styret i Sverige har valt att göra flera förändringar av den svenska spellag som trädde i kraft den 1 januari 2019 och som finns till för att reglera den svenska spelmarknaden. Anledningen till skärpningarna i spellagen är att man vill utöka det skydd som spellagen i sin helhet är tänkt att utgöra till gagn för spelarna. Den senaste i raden av förändringar är att spellagen nu också innehåller en ny reglering av spelprogramvaror och hur dessa får användas hos spelbolag, casinon och gamblingoperatörer med svensk licens.

Ny reglering av programvaror

Om man ser till Fastercasinos lista med licensierade casinon kan man snabbt konstatera att det finns många svensklicensierade casinon på den svenska spelmarknaden. Det är operatörer som sedan den 1 januari 2019 har fått vänja sig vid nya villkor på den svenska spelmarknaden, något som i sig innebär att man har ett mer detaljerat regelverk att behöva förhålla sig till.

Men det här är någonting man som svensklicensierat casino eller spelbolag är medveten om, och som man tvingas förhålla sig till redan när man väljer att ansöka om en svensk spellicens. Från Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har det ibland pratats om att det svenska licenssystemet innebär mycket administration och omkringliggande arbete för spelbolagen, men man har också pratat i termer av att det är positivt att ha någonting konkret att förhålla sig till.

Från det politiska styrets håll i Sverige har man från början varit tydliga med att det väsnetliga med spellagen är att få in en större kontroll och insyn i den svenska spelmarknaden. Det ska i både det långa och korta perspektivet medverka till att minska riskerna för spelarna, och förhoppningsvis se till att så få som möjligt hamnar i ett destruktivt spelande. Men också att det ska finnas hjälp att tillgå när man upplever att man själv befinner sig i farozonen.

Som licensierad speloperatör har man alltså behövt förhålla sig till spellagen sedan den 1 januari 2019, men man har också behövt vara alerta på förändringar av densamma. Det är en del av villkoren för den svenska spellagen, att man hela tiden håller sig uppdaterade om vad den svenska spellagen innebär och att man är lyhörda för nya restriktioner, begränsningar eller förändringar i densamma.

Ett konkret exempel var under coronapandemin, då man från Regeringens sida valde att skärpa spellagen tillfälligt. Detta var en uttalad skyddsåtgärd då man befarade att de förändrade levnadsmönstren under pandemin skulle skapa en situation som i sin tur skulle leda till mer problemspelande. Exempelvis var man som spelbolag eller casino i Sverige tvungen att förhålla sig till nya bonusrestriktioner. Det i sig gjorde det svårt att attrahera nya kunder och många var kritiska till förändringen.

Ny permanent reglering i spellagen införs under 2023

När det gällde restriktionerna för bonusar som infördes under coronapandemin var det här en tillfällig åtgärd som man gjorde för att stärka konsumentskyddet i spellagen. Det var redan från början uttalat att det bara skulle gälla under en tidsbegränsad period, även om både spelare och operatör var oroliga att regelverket skulle bli permanent. Det i sig hade förändrat förutsättningarna för flera olika parter radikalt.

Men så blev inte fallet och nu gäller inte längre restriktionerna. Däremot har man konsekvent letat efter nya sätt att göra spellagen mer effektiv och träffsäker i det som är syftet. En trend som varit tydlig är att spelbolag och casinon med svensk licens nu fått konkurrens av utländska operatörer som valt att inte ansöka om en svensk spellicens. Eftersom dessa inte behöver förhålla sig till det svenska regelverket, men ändå kan attrahera svenska kunder och spelare, har konkurrenssituationen varit svår att hantera för många svensklicensierade aktörer.

I ett försök att göra svensklicensierade operatörer mer attraktiva har den svenska spellagen nu skärpts med en förändring som gäller spelprogramvaror. Ett exempel på en spelprogramvara är casinospelen som går att spela hos olika nätcasinon. Under 2023 införs en skärpning av kraven för dessa spel. Det som gäller är att spelbolag och casinon med svensk licens endast får samarbeta med spelutvecklare som har licens i Sverige.

Den nya regleringen innebär alltså ett nytt steg när det gäller licensiering på den svenska spelmarknaden. Det är inte längre bara operatören som kunderna spelar hos som måste ha en licens. Nu måste även samarbetspartners ha en svensk licens. Det här är ett sätt att öka säkerheten för spelarna, när man försöker se till att casinospelen endast utvecklas av spelföretag som är seriösa och har en licens i Sverige.

Vidare hoppas man att det här ska innebära att den här typen av spelutvecklande företag faktiskt ser det som viktigt att man ansöker om en svensk licens, för att man ska få chansen att arbeta med några av marknadens bästa operatörer. Ett liknande system finns bland annat på den brittiska spelmarknaden, där det har visat sig effektivt.